30/12/2013 - 19:26 Tin tức Lego

Dự án đồng xây dựng LEGO Minecraft

Người hâm mộ Minecraft, đây là điều cần lưu ý về sự phát triển không ngừng của các bộ theo định dạng WELFARE dựa trên giấy phép ưa thích của bạn.

Như bạn có thể đã biết, LEGO đã yêu cầu người hâm mộ tích cực tham gia vào các lựa chọn được thực hiện cho sự phát triển của phạm vi này, cụ thể là bằng cách yêu cầu họ bỏ phiếu hoặc chọn từ các nguyên mẫu được đề xuất bởi nhóm phụ trách của phạm vi này.

Bạn có thể tham gia bằng cách theo dõi cụ thể trang facebook chuyên dụng.

Video dưới đây giới thiệu tổng quan về tiến độ của dự án.

Tham gia thảo luận!
khách sạn
13 Bình Luận
gần đây nhất
già nhất Xếp hạng hàng đầu
Xem tất cả các bình luận
13
0
Đừng ngần ngại can thiệp vào các ý kiến!x