04/03/2023 - 11:41

vends bogie 3*6 + 2 axes metal neuf (erreur de ref)

ref:287826 + 4580964

 

quantité : 8

12/02/2023 - 21:06

Trọn bộ, như mới.
Lắp ráp một lần và không bao giờ tháo rời.
Bán với hộp ban đầu và hướng dẫn lắp ráp.

12/02/2023 - 21:04

Trọn bộ, như mới.
Lắp ráp một lần và không bao giờ tháo rời.
Bán với hộp ban đầu và hướng dẫn lắp ráp.

12/02/2023 - 21:03

Trọn bộ, như mới.
Lắp ráp một lần và không bao giờ tháo rời.
Bán với hộp ban đầu và hướng dẫn lắp ráp.

12/02/2023 - 21:01

Trọn bộ, như mới.
Lắp ráp một lần và không bao giờ tháo rời.
Bán với hộp ban đầu và hướng dẫn lắp ráp.